Назад
12.12.2023

Нова локация на Центъра за обслужване на клиенти и касата за приемане на парични плащания

Уважаеми клиенти,

„Топлофикация – Разград АД“ премества локацията на Центъра за обслужване на клиенти и касата за приемане на парични плащания за топлинна енергия, считано от 02.01.2024 г. /вторник/. 

Мястото на новия клиентски център е подбрано така, че да бъде по-комунукативно и  в непосредствена близост до настоящото му местоположение. Офисът ни ще е разположен в Центъра за обслужване на клиенти, на познатата на всички сграда, на  „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД на адрес: ул. „Сливница“ № 3А и ще бъде с работно време от 08:00 ч. до 13:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Новият Център за работа с клиенти ще предоставя вички досегашни услуги:

·        Приемане на парични плащания в брой и чрез ПОС – устройство;

·        Разсрочване на задължения за топлинна енергия;

·        Подаване на заявление за услугата Е-фактура;

·        Промяна на партида;

·        Заявяване на писмени справки;

·        Отпечатване на копие на фактура;

·        Входиране на документи;

 

На място може да заявите и услугите „Пълнене и/или източване на вътрешна отоплителна инсталация“ за сгради, в които няма избрано упълномощено лице с решение на етажната собственост.

Екип от служители на дружестовото ще има приемен час за клиенти всеки понеделник, сряда и петък от 11:30 ч. до 12:00 ч. на адрес: ул. „Трапезица“ № 8 /помещението на старата каса/.

Плащания на задължения за топлинна енергия магат да се извършват както на касата на дружеството на горепосочения адрес, така и онлайн през системата на ePay.bg, на каси на „Изипей“ АД на територията на цялата страна и по банков път на една от следните банкови сметки:

BG 55 PRCB 9230 1031 7135 20; BIC: PRCBBGSF ПроКредит Банк /България/ ЕАД

BG 30 STSA 9300 0027 6257 32, BIC STSABGSF при „Банка ДСК" ЕАД;

BG 77 UBBS 8002 1071 0160 30, BIC UBBSBGSF при "Обединена Българска Банка" АД;

BG 14 UNCR 7630 1055 3170 17, BIC UNCRBGSF при „UniCredit Bulbank";

Няма да има промяна в адреса на обекта за обслужване на клиенти на дружеството от представител на фирмата дялово разпределение. Приемното време се запазва и ще бъде всеки четвъртък от 10:00 ч. до 16:00 ч. на ул. „Трапезица“ № 8.