Официални лицензии на Топлофикация – Разград

ЛИЦЕНЗИЯ
За пренос на топлинна енергия
№ Л-083-05/21.02.2001
ЛИЦЕНЗИЯ
За производство на електрическа и топлинна енергия
№ Л-082-02/21.02.2001