Дължимите месечни фактури се заплащат в:

          30 - ДНЕВЕН СРОК след изтичане на периода за който се отнася фактурата.

Лихви се начисляват върху неплатените месечни фактури за топлинна енергия и върху годишната изравнителна сметка.

              BG55PRCB92301031713520; BIC: PRCBBGSF ПроКредит Банк (България) ЕАД

              BG 30 STSA 9300 0027 625732, BIC STSABGSF при „Банка ДСК" ЕАД ;
              BG 77 UBBS 8002 1071 016030, BIC UBBSBGSF при "Обединена Българска Банка" АД ;
              BG 14 UNCR 7630 1055 3170 17, BIC UNCRBGSF при „UniCredit Bulbank";

При плащане на задължения чрез превеждане на средства по банковите сметки на „Топлофикация - Разград" АД е необходимо да се посочва точен адрес и абонатен номер на имота, за който се извършва плащане.

За онлайн плащане на сметка, моля кликнете върху бутона "ePay.bg" .

 epay-bg1_64d25329.png

 easy-pay_64d250d0.png