Въз основа на досегашните си традиции и постижения, Дружеството: