Център за работа с клиенти:
 

гр. Разград, ул. ”Сливница” № 3А

тел: 084 66 24 75

Всеки делничен ден:

от 08:00 ч. до 13:00 ч.

от 13:00 ч. до 17:00 ч.

email: toplo_rz@overgas.bg

Приемно време на експерти на дружеството на адрес: ул. "Трапезица" № 8 /старата каса на дружеството/:

Понеделник, сряда и петък:

от 11:30 ч. до 12:00 ч.

Аварийна служба:

тел: 0879606210

Администрация:

гр. Разград, ул. "Черна" № 7
тел: 084 626 832
факс: 084 662 473
email: toplo_rz@overgas.bg

Молби, жалби и сигнали: signal_toplorz@overgas.bg