Център за работа с клиенти:

 

гр. Разград, ул. ”Трапезица” № 8
тел: 084 66 24 75

email: toplo_rz@overgas.bg

Всеки делничен ден:

от 08:00 ч. до 13:00 ч.

от 13:30 ч. до 16:30 ч.

Приемно време на експерти на дружеството в "Център за работа с клиенти":

Всеки делничен ден:

от 11:00 ч. до 12:00 ч.

Аварийна служба:

тел: 0879606210

Администрация:

гр. Разград, ул. "Черна" № 7
тел: 084 626 832
факс: 084 662 473
email: toplo_rz@overgas.bg

Молби, жалби и сигнали: signal_toplorz@overgas.bg