Е-фактура

Уважаеми клиенти,

С цел по-голямо удобство за клиентите си и в подкрепа запазване на околната среда, „Топлофикация – Разград“ АД дава възможност за отказ от получаване на хартиена фактура за потребена топлинна енергия.

В тази връзка дружеството Ви предлага услугата – получаване на информация за Вашите задължения към „Топлофикация – Разград” АД чрез електронна фактура през системата efaktura.bg, като за целта е достатъчно да имате единствено електронен адрес.

Информираме Ви, че електронната фактура е официален финансов документ и е напълно сигурен и безплатен за потребителите ни.

При желание за връщане към хартиена фактура, може да го направите във всеки един момент, като подадете „Заявление за отказ от електронна фактура“ по образец на дружеството.

Попълнените от Вас заявления за получаване на електронна фактура, за доставена топлинна енергия, можете да изпращате на електронния ни адрес: toplo_rz@overgas.bg или да ги предоставите на касата на дружеството на адрес: гр. Разград, ул. „Сливница“ № 3А.