Съгласно чл. 139 б, ал. 2 от Закона за енергетиката- фирмата за дялово разпределение се избира от общото събрание на етажната собственост с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко 2/3 от собствеността в СЕС.

Можете да избирате между лицензираните фирми от регистъра тук

Фирмите работят с различни уреди и софтуер и е възможно да се наложи при смяна на фирмата да закупите и нови уреди. Има определени марки, които са универсални и могат да се отчитат от различни топлинни счетоводители. 

За конкретни въпроси относно отчитането и разпределението на топлинна енергия клиентите могат да се обръщат към фирмата за топлинно счетоводство, която обслужва съответната сграда.

Към момента на територията на гр. Разград топлинното счетоводство на абонатите се обслужва от фирма:

Бруната България ООД
Офис Русе
ул. Капитан-лейтенант Евстати Винаров 10, офис 102
тел.: 082­ 823 125
E-mail: rousse@brunata.bg

Представител на фирмата за дялово разпределение има приемен ден всяка седмица в четвъртък от 10:00 ч. до 16:00 ч. на адрес: гр. Разград, ул. Трапезица" 8 /помещението на бившата каса на дружеството/.