„Топлофикация - Разград” АД обявява подбор за позиция : Главен диспечер „Топло- и електропроизводство"

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

·        Определя режимите на работа на топло- и електрогенериращите мощности /когенерация и котли/ в зависимост от потреблението и климатичните условия.

·        Следи и анализира основните производствени и технически показатели за комбинирано производство.

·        Определя оптималните режими на работа на когенератора в летния период с цел постигане на показателите за високоефективно комбинирано производство.

·        Провежда обучение на диспечерите.

·        Прави оценка и разбор на работата на сменните диспечери.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

·        Висше техническо образование (бакалавър) - специалност „Топлотехника“, „Топлоенергетика“, „Eнергетика“ или подобна.

·        Правоспособност за обслужване на котли ще се счита за предимство.

·        Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.

·        Много добро владеене на MS Office.

·        Владеене на английски език ще се счита за предимство.

·        Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

 

„Топлофикация - Разград” АД обявява подбор за позиция: Монтьор „Електронно производствено оборудване
 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Поддържа експлоатационното състояние на системите за автоматично регулиране и управление, както и системите по измерване, контрол и защита.
Извършва текущ периодичен преглед и основен ремонт на елементите от системите за автоматично управление, измерване, контрол и защита. 
Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали.
 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

Средно – специално (техническо) или висше образование с техническа насоченост;
Професионален опит - Може и млад специалист;
Компютърна грамотност – Отлични умения за работа с MS Office;
Прецизност, отговорност, лоялност, организираност, коректност, умение работа в екип.

„Топлофикация - Разград” АД обявява подбор за позиция: Монтьор „Електронно производствено оборудване” 
 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Поддържа експлоатационното състояние на системите за автоматично регулиране и управление, както и системите по измерване, контрол и защита.
Извършва текущ периодичен преглед и основен ремонт на елементите от системите за автоматично управление, измерване, контрол и защита. 
Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали.
 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

Средно – специално (техническо) или висше образование с техническа насоченост;
Професионален опит - Може и млад специалист;
Компютърна грамотност – Отлични умения за работа с MS Office;
Прецизност, отговорност, лоялност, организираност, коректност, умение работа в екип.