Назад
05.01.2024

Ново приемно време

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че се променя приемното време за клиенти на дружеството. Служители на „Топлофикация – Разград“ АД ще обслужват клиенти всеки понеделник, сряда и петък от 11:30 ч. до 12:00 ч. на адрес: „Трапезица“  № 8 / старата каса на дружеството/.