Назад
01.07.2024г.

Нова еднокомпонентна цена на топлинната енергия

ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
С Решение № Ц-16 от 30.06.2024 г. Kомисията за енергийно и водно регулиране определи следните цени, считано от 01.07.2024 г.:

Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 191,00 лв./MWh;;
Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) – 131,08 лв./MWh.

 

https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2024/res-c-16-2024.pdf