При невъзможност за заплащане на цялото задължение, дружеството предлага на своите клиенти разсрочване на дължимата сума, като първоначалната вноска е 30 % от общото задължение за дължимия период. Останалата част от сумата се разсрочва по погасителен план на 6 равни месечни вноски, които се заплащат най - късно до 25 - то число на съответния месец. Единственото условие за този вид плащане е то да бъде заявено писмено от титуляра на партидата. За периода на разсрочването не се преустановява начисляването на лихва върху задължението. Непогасяването на повече от една вноска по погасителния план за разсрочване автоматично прави изискуемо цялото задължение като това е предвидено да стане по съдебен ред.

Искане за разсрочване на задължения

Повече информация за услугата можете да получите в Центъра за работа с клиенти на адрес: гр. Разрад, ул. "Сливница" №  3А или на телефон: 084/ 66 24 75

Работно време:

Всеки делничен ден:

от 08:00 ч. до 13:00 ч.

от 14:00 ч. до 17:00 ч.