Назад
06.07.2023 г.

Промяна в ставката на ДДС за централно отопление

Уважаеми клиенти, 

Считано от 1 юли 2023 г.  ДДС ставката от 20 % е възстановена и ще се прилага по отношение на всички данъчни документи съгласно параграф 15д, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДДС, който предвижда редуциране ставката на ДДС от 20 % на 9 % за централното отопление.