Назад
24.08.2023

Ново работно време

„Топлофикация – Разград“ АД уведомява своите клиенти, че касата на дружеството ще бъде със следното работно време, считано от 28.08.2023 г. /понеделник/:

понеделник - петък 

от 8:00 ч. до 13:00 ч. и от 13:30 ч. до 16:30 ч.

/10:00-10:10ч.; 15:00-15:10ч. физиологични почивки/ 

Приемно работно време за граждани в Центъра за работа с клиенти:

от 11:00 ч. до 12:00 ч.

Освен на каса, плащания на задължения се извършват по банков път, на каси на "Изипей" АД на територията на цялата страна или онлайн на www.epay.bg. 

Заявления и бланки, за предлаганите от дружеството услуги, може да изтеглите от раздел "Заявления и бланки". Попълнените и подписани с електронен подпис документи, може да изпращате на следния имейл: toplo_rz@overgas.bg или да подадете на място в „Център за работа с клиенти“ на адрес: ул. „Трапезица“ № 8.

Допълнителна информация или справки може да получите на телефон: 084/66 24 75 084/62 68 32 или в „Центъра за работа с клиенти” на адрес: ул. „Трапезица“ № 8.