Назад
27.02.2023

Нови цени за електрическа и топлинна енергия

На основание чл. 29 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, „Топлофикация – Разград” АД предлага за утвърждаване от Kомисия за енергийно и водно регулиране следните цени:

за електрическа енергия – 409,12 лева/МВтч без ДДС;
за топлинна енергия – 161,01 лева/МВтч без ДДС.

Забележка: Цените са определени при цена на природния газ за м. февруари 2023 г.